۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها

مرکز همایش‌های صدا و سیما

سخنرانی اعضای منتخب کمیته علمی ویکی مارکتینگ

21 و 22 مرداد 94

سمینار مدیریت برند و استراتژی

اهواز:مرکز همایشهای مهر

سخنرانی دکتر درگی،دکتر محمدیان،دکتر فضلی پور

29 آذر 93

سمینار مدیریت برند و استراتژی

ساری:مرکز همایشهای مصباح ،دانشگاه علوم پزشکی

مدیریت برند استراتژی