زمان

۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

مکان

مرکز همایش‌های صدا و سیما

دانلود بروشور

بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها

سخنرانان

Dr.Ali Mohammad Bidarmaghz

protocol

Behrooz Afshar

مقام اول فروش در ایالت مریلند

Kamran Sehat

مدرس و مشاور برترین برندهای داخلی و بین المللی

Dr. Hamid Esmaeilkhou

دکترای مدیریت بازاریابی محتوایی از دانشگاه ژان مولن

Dr. Seyed Mohammad Mohajer

Strategist & Luxury Brand developer and consultant

Dr.mahmoud mohammadiyan

عضو هیات موسس انجمن علمی بازاریابی ایران

Dr.babak behboudi

brand

Dr.mehdi raftari

Personal Brand

Dr.maral skandari

Speaker Management

Dr.morteza mollamohamadi

مشاور و محقق مارکتینگ

mohamamad sadegh maleki

Consulting businesses

گالری

بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها