زمان

۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

مکان

مرکز همایش‌های صدا و سیما

دانلود بروشور

بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها

سخنرانان

Dr.Ali Mohammad Bidarmaghz

protocol

Behrooz Afshar

مقام اول فروش در ایالت مریلند

Kamran Sehat

مدرس و مشاور برترین برندهای داخلی و بین المللی

Dr. Hamid Esmaeilkhou

دکترای مدیریت بازاریابی محتوایی از دانشگاه ژان مولن

Dr. Seyed Mohammad Mohajer

Strategist & Luxury Brand developer and consultant

Dr.mahmoud mohammadiyan

عضو هیات موسس انجمن علمی بازاریابی ایران

Dr.babak behboudi

brand

Dr.mehdi raftari

Personal Brand

Dr.maral skandari

Speaker Management

Dr.ahmad roosta

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

Dr. Mojtaba Pirzad

دبیر بنیاد ملی نخبگان ایران

گالری

بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها
بازایابی اثربخش، راهکارها و تکنیک‌ها