تاثیر دو برخورد اول و اخر از ذهن انسان پاک نمیشود


تاثیر دو برخورد اول و اخر از ذهن انسان پاک نمیشود

  • ali enzahi

تاثیر برخوردها,ذهن انسان,برخورد اول و آخر