انتخاب و واکنش به اتفاقات


انتخاب و واکنش به اتفاقات

  • ali enzahi

انتخاب درست,تلنگر,واکنش