ریسک پذیری در ذات بیزینس است


ریسک پذیری در ذات بیزینس است

  • ali enzahi

ریسک تجارت,بیزینس,کسب و کار