در برخورد اولیه اثرمثبتی برجای بگذارید


در برخورد اولیه اثرمثبتی برجای بگذارید

  • ali enzahi

برخورد مثبت,مشتری اثر بخش,انرژی مثبت