بخش TV ویکی مارکتینگ، دسترسی به سمینارها و دوره های آموزشی در بالاترین سطح برندینگ و بازاریابی است.
ما این مهم را برای شما به رایگان فراهم کرده ایم. جمعی از بزرگان صنعت مارکتینگ ایران و جهان را در اختیار گرفته ایم تا تحولی عظیم در این صنعت ایجاد کنیم.

همه ویدئوها
|
ویکی مارکتینگ
|
سمینارها
|
سایر ویدئوها
ویکی مارکتینگ-آموزهای برنامه تد
تحلیل های تغییرات جوامع
ویکی مارکتینگ-آموزهای برنامه تد
ماورای دیجیتال
ویکی مارکتینگ-آموزهای برنامه تد
ویکی مارکتینگ-تد
ویکی مارکتینگ-آموزهای برنامه تد
برنامه تد توسعه نگرش ها
ویکی مارکتینگ-آموزهای تد
داستان های برنامه تد
ویکی مارکتینگ-کمپین تبلیغاتی
کمپین تبلیغاتی شرکت وست جت
ویکی مارکتینگ-آموزهای تد-سفر به اعماق زندگی
ویکی مارکتینگ-تد قسمت 3
ویکی مارکتینگ-آموزهای تد-زبان بدن و سخنرانی
ویکی مارکتینگ-تد قسمت 2
ویکی مارکتینگ-آموزهای تد
ویکی مارکتینگ-تد
part 5 سمینار 30 دیماه
بازاریابی اثر بخش راهکارها تکنیکها
part 4 سمینار 30 دیماه
بازاریابی اثر بخش راهکارها تکنیکها
part 3 سمینار 30 دیماه
بازاریابی اثر بخش راهکارها تکنیکها
part 2 سمینار 30 دیماه
بازاریابی اثر بخش راهکارها تکنیکها
part 1 سمینار 30 دیماه
بازاریابی اثر بخش راهکارها تکنیکها
سمینار 30 دیماه ویکی مارکتینگ
بازاریابی و فروش
سازمان چابک
دکتر مارال اسکندری
تفاوت دنیای امروز با گذشته
دکتر کامران صحت
همایش پرمحتوا
دکتر محمد مهاجر
اهمیت یادگیری
اساتید هیات علمی
راهکارها و روشهای بازاریابی فروش در شرایط بازارهای گوناگون
کیا داود اسفندیاری مجری برنامه پایش و حرف حساب
آموزش و یادگیری
دکتر مهدی رفتاری
برنامه بازاریابی marketing plan
دکتر مجتبی پیرزاد
سمینار ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵
مهندس مزیدی
سمینار ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵
دکتر بیدار مغز
سمینار ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵
دکتر اسماعیل‌خو
سمینار ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵
مهندس بهروز افشار